XtGem Forum catalog
Giới thiệu về SimHD ĐKý SIMViết Hợp ĐồngFb Admin
CÁCH VIẾT HỢP ĐỒNG CHO AE OSHIMA
➤ Ahihi thì anh em nào đã đăng ký Sim giá rẻ Biglobe theo hướng dẫn này, sẽ nhận được hợp đồng và phải viết để gửi lại cho họ. Nếu không hoàn tất thủ tục này thì sẽ không nhận được Sim. AE lưu ý là hợp đồng chỉ có thời hạn trong mười mấy ngày. Nếu không viết gửi lại cho họ sớm thì sẽ bị hủy.
➤ Bài hướng dẫn này mình chỉ tổng hợp lại của bài viết Cách điền thủ tục ngân hàng mạng Wimax, Biglobe. Nhưng có hình ảnh cụ thể cho ae Oshima điền theo cho dễ. AE nào không ở Oshima thì làm̀ theo hướng dẫn ở link Wimax, Biglobe kia nhé!
➤ Trong tờ hợp đồng có 3 phần chính. Phần 1 là thông tin và địa chỉ của mình. Phần 2 và 3 là thông tin thanh toán (thông tin ngân hàng để mình trả tiền cước hàng tháng. Tiền cước sẽ đc trừ tự động).
Dùng tài khoản công ty trả lương hàng tháng để thanh toán, nên sẽ Chỉ điền phần 1 và 3. Phần 2 bỏ trống.
PHẦN 1
記入日: Năm/tháng/ngày điền thủ tục này.
ユーザID: Mã ID thành viên. Mã này có trong giấy tờ hợp đồng gửi về cho bạn.
契約者氏名:Họ tên người đăng ký hợp đồng (dòng trên ghi bằng katakana). Dòng dưới ghi Romaji-katakana-hiragana đều được.
現住所: Địa chỉ hiện tại (dòng フリガナ không cần ghi)
• Địa chỉ của AE mình là "857-2412 長崎県 西海市 大島町真砂 1876ー53 さくら寮 số phòng"
Thì sẽ ghi như sau:
• Viết mã số bưu điện vào ô tương ứng 857 - 2412
• Viết 長崎 và khoanh vào chữ 県
• Viết 西海 và khoanh vào chữ 市
• Viết nốt địa chỉ còn lại 大島町真砂 1876ー53 さくら寮 số phòng (ví dụ phòng 69 thì ghi 69号室)
生年月日:Năm/Tháng/Ngày sinh (Nhớ check vào ô 西暦)
性別:Giới tính.
電話番号: Số điện thoại (Ai không có sđt thì điền giống trong hình dưới đây cũng ok)
昼間連絡先電話番号:Số điện thoại có thể liên lạc được vào ban ngày (điền giống số bên trên ok)
➤ Và phải đóng dấu.
✪ Phần 1 hoàn tất sẽ được như ví dụ dưới đây (click vào hình để xem rõ hơn)
PHẦN 2
Không điền phần này
PHẦN 3
➤ Không điền vào phần đã bị gạch chéo như trong hình. Phần còn lại viết theo hướng dẫn
記入日:Điền ngày tháng giống bên trên.
金融機関名:Tên của ngân hàng (xem ở sổ ngân hàng)
• AE dùng thẻ của công ty thì sẽ là ngân hàng 親和銀行
• Thì phải viết 親和 và khoanh vào chữ 銀行 ở bên cạnh
➤ Tiếp theo là tên chi nhánh (xem ở sổ ngân hàng)
• Nó sẽ là 大崎支店
• Thì viết vào 大崎 và khoanh chữ 支店 bên cạnh
預金種目:Check vào ô 普通(総合)
店番号:Mã số chi nhánh (xem ở sổ ngân hàng)
口座番号: Số tài khoản (xem ở sổ ngân hàng)
預金者名:Khung cuối cùng là họ tên chủ tài khoản ngân hàng. Phải ghi họ tên giống với trong sổ ngân hàng nhé.
➤ Dòng phiên âm フリガナ thì ghi tên mình bằng katakana.
➤ Và phải đóng dấu vào 2 ô tròn nhé!
Các thông tin cần xem ở sổ ngân hàng
✪ Phần 3 hoàn tất sẽ được như ví dụ dưới đây (click vào hình để xem rõ hơn)
➤ Vậy là hoàn tất điền thủ tục ngân hàng của Sim Biglobe rồi. Sau đó bỏ tờ hợp đồng vào phong bì chuyên dụng của nhà mạng gửi kèm về, đem bỏ vào hòm thư ở cửa bưu điện hoặc trước cửa, bên tay trái Family Mart nhé! Nếu ok khoảng 1 tuần sẽ nhận đc Sim.
➤ Lắp Sim vào máy trước khi sử dụng phải cài đặt cấu hình của nhà mạng thì mới có thể sử dụng. Điện thoại hệ điều hành iOS và Android cách cài đặt cấu hình khác nhau. Làm theo video hướng dẫn dưới đây để tiền hành cài đặt cấu hình.
Dành cho iPhone (iOS)
Dành cho hệ điều hành Android
Hôm nay : 2 | 673